Toetscentra.nl

Via deze portal is het mogelijk om examens op te starten.
Klik op de naam van de organisatie waarvan het examen opgestart moet worden.

Onze aanpak

Mededeling

Onderhoudsaankondiging

In het weekend van 17 en 18 november vindt er onderhoud plaats aan de TeleToets-omgeving bij Andriessen.
Gedurende deze tijd zal toegang tot TeleToets beperkt of niet mogelijk zijn.
Vanaf maandag 19 november is TeleToets weer bereikbaar.